Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: พาร์ทไทม์เสาร์-อาทิตย์

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ราชบุรี

1-20 จาก 271 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

เงินเดือน:

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

งาน, ราชบุรี

A

A

A

jobbkk.com   -  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 16,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : -... >>

jobbkk.com   -  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : เรียน พี่เอ ส่งเอ... >>

jobthai.com   -  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท - ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผน... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ราชบุรี

jobbkk.com   -  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : แ... >>

jobbkk.com   -  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : 13,500 - 20,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ต... >>

jobth.com   -  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 30 -45 ปี การศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป ประสบการณ์ด้านอาหารอิตาเลี่ยน 3 ปี มีความรู้เรื่องไวน์... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

-ดูแลลูกค้า แนะนำผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ภายในร้าน PASAYA โรงงานราชบุรี -ทำงาน 6 วันต่อ 1 สัปดาห์ หยุด 1 วันที่ไม่ใช่ เสาร์-อาทิ... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ดูแลงานบรรจุหีบ... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ควบคุมดูแลงานทา... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. เพื่อทำระบบ GM... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ซ่อมบำรุงเครื่อ... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : เสนอขายและแนะนำวิ... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครปฐม, ราชบุรี, อุทัยธานี เงินเดือน(บาท) : 20... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ราชบุรี

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 10,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : รั... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ราชบุรี

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 11,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : รั... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ราชบุรี

ราชบุรี

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1. รับแผนการผลิตจากหัวหน้าแผนก 2. มอบหมายงาน/ส่งงาน/จัดพนักงานให้เหมาะสม 3. ควบคุมหรือซ่อมเเละตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็... >>

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1. จัดทำค่าจ้างและเงินเดือน 2. จัดทำภาษี 3. ตรวจสอบกระทบยอด GL สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวั... >>

ราชบุรี

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1. แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2. ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. วางแผนอัตรากำลังคนใ... >>

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1. ควบคุมการจัดเตรียมเครื่อง และดูแลควบคุมบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นในระหว่าง การแบ่งบรรจุ 2. ตัดเตรียมความพร้อมของเครื่... >>

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 1 อัตรา ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร เพศชายหรือหญิง อ... >>

A

A

A

Feedback