Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: it

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

ค้นหา!

งาน ราชบุรี

1-20 จาก 178 ผลการ

ประวัติการค้นหา:

งาน, ราชบุรี

A

A

A

เมืองราชบุรี

jobpub.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- วางแผนงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - วิเคราะห์ความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุและให้คำแนะนำทีมงานให้ปฏิบัติตามหลักคว... >>

ราชบุรี

jobthai.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

10000 บาท

ทำเกี่ยวกับบัญชี สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี อัตรา เงินเดือน 2 10,000+ คุณสมบัติผู้สมัค... >>

เมืองราชบุรี

jobpub.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- ดูแลรับผิดชอบงานบุคคลประจำโรงงานราชบุรี - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภา... >>

ราชบุรี

buddyjob.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

1. จัดทำค่าจ้างและเงินเดือน 2. จัดทำภาษี 3. ตรวจสอบกระทบยอด GL จังหวัด ราชบุรี อัตราที่รับ 1 อัตรา เงินเดือน ตามตกลง บาท... >>

ราชบุรี

buddyjob.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

1. ควบคุมสวนมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน 2. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับ Supplier (เกษตรกร) 3. จัดทำและ Revise ระบบฐานข้... >>

ราชบุรี

jobbkk.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

9500 บาท

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : 9,500 - 11,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.... >>

ราชบุรี

jobth.com -  12 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (วศ.บ) ไม่จำกัดเพศ อายุ 25 ปีขึ้นไป สามารถอ่านแบบ, ถอดแบบประมาณราคาได้ มีความตั้งใจ ... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ราชบุรี

เมืองราชบุรี

jobpub.com -  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- มีประสบการณ์ด้านการออกแบบสิ่งทอจะพิจารณาเป็นพิเศษ ทำ Matching สูตรสีผ้า Develop & Lab Dips รวมถึงการทำงานออกแบบสีผ้า >>

เมืองราชบุรี

jobpub.com -  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดราชบุรี หรือสามารถย้ายที่อยู่ หรือสามารถพักหอพักของบริษัทได้ - ควบคุมดูแล บริหารงานแผนกทอผ้า (... >>

เมืองราชบุรี

jobpub.com -  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานราชบุรี และ/หรือสามารถย้ายที่อยู่ไปประจำราชบุรี หรือพักอาศัยหอพักบริษัทได้ - ดูแลงานร้านอาหาร... >>

ราชบุรี

jobthaiweb.com -  13 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ จำกัด ตำแหน่ง : พนักงานประจำสำนักงาน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 28 กรกฏาคม 2558 จำนวน : 2 อัตรา... >>

ราชบุรี

buddyjob.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนอัตรากำลังคนในแต... >>

ราชบุรี

buddyjob.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

1. ควบคุมการกะเทาะมะพร้าวและเจาะมะพร้าวอ่อน 2. ควบคุมคุณภาพการกะเทาะมะพร้าวและเจาะมะพร้าวอ่อน 3. จัดทำและ Revise ระบบฐาน... >>

ราชบุรี

jobthai.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไ... >>

ราชบุรี

jobthai.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึง Fi... >>

ราชบุรี

jobthai.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- จัดทำ วางแผนงานการผลิต/ ควบคุมคุณภาพประจำวัน/เดือน ให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดการควบคุ... >>

ราชบุรี

jobthai.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- บันทึกบัญชี รายรับ จ่าย Debit /Credit - จัดทำเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท - กระทบยอด , รับเช็ค ,วางบิล - บันทึ... >>

ราชบุรี

jobth.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

15000 บาท

เพศ ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือ สิ่งทอและวัสดุศาสตร์ถ้ามีประสบการอาจจบสาขา อื่... >>

ราชบุรี

jobbkk.com -  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : สถานที่ปฏิบัติงาน... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ราชบุรี
ราชบุรี

jobbkk.com -  5 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

10000 บาท

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ราชบุรี เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,500 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ง... >>

A

A

A

123456789
joobleStateChecker
Feedback