Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ขนสัมภาระ/bell boy

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน โรงแรม ภูเก็ต

1-9 จาก 9 ผลการ

ประวัติการค้นหา:

โรงแรม, ภูเก็ต

A

A

A

jobth.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ผู้ชายอายุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขยัน อดทน >>

jobpub.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บเพลิง ปรับและระบายอากาศ ให้กับบ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม คอนโดมีเนียม เป็นต้น มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเพิ่มความเ...  >>

jobpub.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บเพลิง ปรับและระบายอากาศ ให้กับบ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม คอนโดมีเนียม เป็นต้น มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเพิ่มความเ...  >>

ภูเก็ต

jobthai.com   -  26 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ด/ วัน - ต้องให้ลูกค้าเซ็ญสัญญากับทางบริษัท อย่างน้อย 10 โรงแรม/ เดือน - อบรมให้ก่อนเริ่มงาน สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภู...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ก หรือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของกิจการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน เป็นต้น หรือ โรงงานผลิตเ...  >>

jobthai.com   -  26 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...รงแรมให้ Product เปิดการใช่งานให้เร็วที่สุด ไม่ตำกว่า 10 โรงแรม/เดือน - ติดต่อและอัปเดตข้อมูลต่างๆให้กับทีมงานฝ่ายผู้บริ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...เพิ่มเติม : -ประสบการณ์ 2-3 ปี ในงานภัตตาคาร, ร้านอาหาร, โรงแรม -ความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี -ทัศนคติดีต่อง...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobbkk.com   -  19 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...กค้า B to B ลูกค้า กลุ่ม Interior Design, Project Owner, โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านม่าน ร้านเฟอร์นิเจอร์ ผู้รับเหมาก่อ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...รณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ด้านการตลาดในกลุ่มธุรกิจทัวร์ หรือ โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะในงาน: ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์,...  >>

A

A

A

Feedback