Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ช่างพิมพ์

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน โรงแรม ภูเก็ต

1-7 จาก 7 ผลการ

ประวัติการค้นหา:

โรงแรม, ภูเก็ต

A

A

A

jobpub.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บเพลิง ปรับและระบายอากาศ ให้กับบ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม คอนโดมีเนียม เป็นต้น มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเพิ่มความเ...  >>

jobpub.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บเพลิง ปรับและระบายอากาศ ให้กับบ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม คอนโดมีเนียม เป็นต้น มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเพิ่มความเ...  >>

ภูเก็ต

jobpub.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บเพลิง ปรับและระบายอากาศ ให้กับบ้านพักอาศัย อพาร์ทเม้นต์ โรงแรม คอนโดมีเนียม เป็นต้น มีเป้าหมายในการขยายธุรกิจเพิ่มความเ...  >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ก หรือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของกิจการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน เป็นต้น หรือ โรงงานผลิตเ...  >>

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...เพิ่มเติม : -ประสบการณ์ 2-3 ปี ในงานภัตตาคาร, ร้านอาหาร, โรงแรม -ความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี -ทัศนคติดีต่อง...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...กค้า B to B ลูกค้า กลุ่ม Interior Design, Project Owner, โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านม่าน ร้านเฟอร์นิเจอร์ ผู้รับเหมาก่อ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobbkk.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...กค้า B to B ลูกค้า กลุ่ม Interior Design, Project Owner, โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านม่าน ร้านเฟอร์นิเจอร์ ผู้รับเหมาก่อ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

A

A

A

Feedback