Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: โรงแรม part time

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน โรงแรม ภูเก็ต

1-13 จาก 13 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ some title

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

โรงแรม, ภูเก็ต

A

A

A

ภูเก็ต

jobth.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ผู้ชายอายุไม่เกิน 50 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ขยัน อดทน >>

ภูเก็ต

jobthai.com   -  8 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ิญญาตรีทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจท่องเที่ยว,ทัวร์,โรงแรม ,ประสานงานติดต่อ บริษัท ฯ ทัวร์ อื่นๆ สามารถใช้โปรแกรมคอ...  >>

ภูเก็ต

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ก หรือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือเจ้าของกิจการ เช่น โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน เป็นต้น หรือ โรงงานผลิตเ...  >>

ภูเก็ต

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...เพิ่มเติม : -ประสบการณ์ 2-3 ปี ในงานภัตตาคาร, ร้านอาหาร, โรงแรม -ความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี -ทัศนคติดีต่อง...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...กค้า B to B ลูกค้า กลุ่ม Interior Design, Project Owner, โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านม่าน ร้านเฟอร์นิเจอร์ ผู้รับเหมาก่อ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน - PASAYA งาน: ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

งานก่อสร้าง อาคารสูง โรงแรม บ้านพักอาศัย ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต เงินเดือน ตามประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา คุณ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

งานก่อสร้าง อาคารสูง โรงแรม บ้านพักอาศัย ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต เงินเดือน ตามประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา คุณ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

งานก่อสร้าง อาคารสูง โรงแรม บ้านพักอาศัย ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เงินเดือน ตามประสบการณ์ ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

งานก่อสร้าง อาคารสูง โรงแรม บ้านพักอาศัย ฯลฯ สถานที่ปฏิบัติงาน จังหวัดภูเก็ต เงินเดือน ตามประสบการณ์ และวุฒิการศึกษา คุณ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobth.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... 18 ขึ้นไป -ประสบการณ์ 2-3 ปี ในงานภัตตาคาร, ร้านอาหาร, โรงแรม -ความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี -ทัศนคติดีต่...  >>

ภูเก็ต

jobthai.com   -  25 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...รณ์ทำงาน: มีประสบการณ์ด้านการตลาดในกลุ่มธุรกิจทัวร์ หรือ โรงแรม จะพิจารณาเป็นพิเศษ ทักษะในงาน: ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์,...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

ภูเก็ต

jobthaiweb.com   -  29 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...กค้า B to B ลูกค้า กลุ่ม Interior Design, Project Owner, โรงแรม โรงพยาบาล ธนาคาร ร้านม่าน ร้านเฟอร์นิเจอร์ ผู้รับเหมาก่อ...  >>

ภูเก็ต

buddyjob.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

มีที่พักให้สำหรับผู้สมัครที่อยู่ต่างจังหวัด อาหารฟรี 3 มื้อ จังหวัด ภูเก็ต อัตราที่รับ 5 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาทต่อเด... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

A

A

A

joobleStateChecker
Feedback