Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: นักวิชาการศึกษา

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน แม่บ้าน ลาดกระบัง

1-2 จาก 2 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ระยะทางภายใน:

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

แม่บ้าน, ลาดกระบัง

A

A

A

ประเวศ

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ดูแลด้านความสะอาดของร้านค้า -ดูแลให้ความสะดวกสบายของลูกค้า สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ทำความสะอาดห้องพักโรงแรม 2. ทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงแรม 3.สามารถทำงานเป็นกะได้ 4.ปฏิบัติตาม... >>

A

A

A

Feedback