Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: sap

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน เขียนแบบ ภาคใต้

1-6 จาก 6 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

เงินเดือน:

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

เขียนแบบ, ภาคใต้

A

A

A

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ควบคุมงานก่อสร้าง - ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้างและแบบขออนุญาต - ออกแบบ เขียนแบบ ตกแต่งภายใน สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลปากนํ้า...  >>

ภูเก็ต

jobth.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...้านการออกแบบ ประสบการณ์การทำงาน 1 - 2 ปี ในตำแหน่งงาน เขียนแบบ แก้แบบ เคลียร์แบบ ขยัน ซื่อสัตย์ และ อดทน สามารถใช้โป...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobthai.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- เขียนแบบ Shop Drawing งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์,เคลียร์แบบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัด...  >>

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ลบุรี, ภูเก็ต เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.เขียนแบบ Auto Cad ได้ 2.ถอดปริมาณงานไฟฟ้าและประปา (BOQ) ได้ 3.คว...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ภูเก็ต

jobthai.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ก่อสร้าง หรือ โยธา ประสบการณ์งานก่อสร้าง สามารถถอด อ่าน เขียนแบบ และประมาณราคาได้ สามารถยืดหยุ่นเวลา และแก้ไขปัญหาหน้างา...  >>

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ปลงพร้อมราคา 7. จัดทำรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน 8. เขียนแบบ 9. พิมพ์ใบสั่งซื้อ รายการหรืองานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 1...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: สงขลา

A

A

A

Feedback