Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน เขียนแบบ ภาคใต้

1-1 จาก 1 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

เขียนแบบ, ภาคใต้

A

A

A

สุราษฎร์ธานี

jobbkk.com   -  15 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : เขียนแบบ ถอดแบบ ทำBOQ สวัสดิการ - ประกันสังคม - ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - ค่าตอบแทนพิเศษ สวัสดิการ...  >>

A

A

A

Feedback