Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

ค้นหา!

งาน อิเล็กทรอนิกส์ นครราชสีมา

1-20 จาก 23 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ

ระยะทาง:

24 กิโลเมตร some title

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

อิเล็กทรอนิกส์, นครราชสีมา

A

A

A

ปทุมธานี

jobbkk.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...) : อื่นๆ : เพิ่มเติม : วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่จำกัด มีประสบการ...  >>

ปทุมธานี

jobbkk.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ... หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, เครื่องกลไฟฟ้า หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีความรับผ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobth.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...้อยแล้ว สำเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีระ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

jobbkk.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องมือวัด อุตสาหการ 3. มีความสนใจในด้า...  >>

ปทุมธานี

jobth.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...้อยแล้ว สำเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส. สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องยนต์ โทรคมนาคม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีระ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ปทุมธานี

ปทุมธานี

jobthai.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

9000 - 11000 บาท

 ...ุ 21 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปวส. (สาขาไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์) หรือม.6 เทียบเท่า มีประสบการณ์ในสายงานบริการไม่น้อย...  >>

ปทุมธานี

jobthai.com -  5 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

25000 บาท

 ...วิศวกรรมศาสตร์หรือเทียบเท่า สาขาโทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ควบคุมงานโครงการ สามา...  >>

ปทุมธานี

nationejobs.com -  12 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...เพศ ชาย อายุ 20-25 ปี ปวส.- ปริญญาตรี สาขาโทรคมนาคม,อิเล็กทรอนิกส์,คอมพิวเตอร์ หรือสาขาใกล้เคียง มีความรู้ด้าน Transmi...  >>

นครราชสีมา

jobthai.com -  12 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ement 2.Electronic circuit & Electric power system ( อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า ) - Circuit electronic design & develop - Elec...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นครราชสีมา
นครราชสีมา

jobbkk.com -  19 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ึกษาจบใหม่ เพิ่มเติม : - วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ รด. เรียบร้อ...  >>

ปทุมธานี

jobthai.com -  21 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

15000 - 18000 บาท

 ...ุระหว่าง 25-40ปี วุฒิการศึกษา ปวส ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ปทุมธานี
นครราชสีมา

jobthaiweb.com -  24 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ุณสมบัติผู้สมัคร : 1. วุฒิปวส. สาขาโทรคมนาคม, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ 2. มีความสามารถใช้ Program AutoCAD ได้ดี จังหวัดที่ป...  >>

จตุจักร

ejobonline.com -  25 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ๆ : เพศ ชาย/หญิง อายุ 20-25 ปี ปริญญาตรี สาขาโทรคมนา อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือใกล้เคียง มีความรู้ด้าน Transmission...  >>

ปทุมธานี

jobthai.com -  26 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ญญาตรี สาขาด้านวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องมือวัด อุตสาหการ มีความสนใจในด้านงา...  >>

นครราชสีมา

jobbkk.com -  28 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ึกษาจบใหม่ เพิ่มเติม : - วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ รด. เรียบร้อ...  >>

ปทุมธานี

jobthai.com -  28 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...าย: อายุ 20-35 ปี จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส ด้านไฟฟ้าม อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องกล มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีความรับผิดช...  >>

ปทุมธานี

jobthai.com -  34 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ... วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช, ปวส ไฟฟ้า ,ช่างกล,เครื่องกล ,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพ...  >>

ประเวศ

jobbkk.com -  35 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...าจบใหม่ เพิ่มเติม : - วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี สาขา อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์ - รักงานบริการ สามารถทำงานล่วงเว...  >>

นครราชสีมา

jobbkk.com -  36 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ึกษาจบใหม่ เพิ่มเติม : - วุฒิ ปวส.-ป.ตรี สาขา ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้อง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร/จบ รด. เรียบร้อ...  >>

ปทุมธานี

jobbkk.com -  37 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ๆ : ไม่ระบุ เพิ่มเติม : วุฒิการศึกษาปวส. ขึ้นไป สาขา อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง สาขาที่เกี่ยวข้อง อายุไม่จำกัด มีประสบการ...  >>

A

A

A

12
joobleStateChecker
Feedback