Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: mobile

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน อิเล็กทรอนิกส์ นครราชสีมา

1-4 จาก 4 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ระยะทางภายใน:

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

อิเล็กทรอนิกส์, นครราชสีมา

A

A

A

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- วางแผนการซ่อมบำรุงแลตรวจเช็คระบบ - วางแผนการติดตั้ง, การปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือสำหรับการผลิต ร่วมกับฝ่ายซ่อมบำร... >>

นครราชสีมา

jobth.com   -  26 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...กิน 28 ปี วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่ิองกล/ไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป >>

นครราชสีมา

jobthai.com   -  12 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ยุ 25 - 35 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. - ป.ตรี ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม แมคคาทรอนิกส์ มีความสามารถออกแบบวงจรไฟฟ้าค...  >>

jobth.com   -  26 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ชาย อายุไม่เกิน 27 ปี วุฒิการศึกษา ปวส ./ ปริญญาตรี อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ไฟฟ้ากำลัง มีประสบการณ์ ด้านงานติดตั้ง ...  >>

A

A

A

Feedback