Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: หัวหน้า ฝ่ายผลิต production supervisor

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

ค้นหา!

งาน หัวหน้า รปภ หัวหน้าชุด

1-20 จาก 372 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ some title

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

หัวหน้า รปภ หัวหน้าชุด

A

A

A

กรุงเทพมหานคร

jobth.com -  10 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

84000 บาท

ชาย อายุ 25-55 ปี วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ มีความกระตือรือร้น, ขยัน,ซื่อสัตย์,อดทน ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เวลาปฎิบัติงาน จัน... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobth.com -  10 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

11700 - 14300 บาท

ชาย อายุ 25-55 ปี วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ มีความกระตือรือร้น, ขยัน,ซื่อสัตย์,อดทน ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีประสบการณ์การทำง... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobth.com -  10 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

75600 - 84000 บาท

ชาย อายุ 25-55 ปี วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ มีความกระตือรือร้น, ขยัน,ซื่อสัตย์,อดทน ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เวลาปฎิบัติงาน จัน... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobth.com -  10 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

12220 - 14300 บาท

ชาย อายุ 25-55 ปี วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ มีความกระตือรือร้น, ขยัน,ซื่อสัตย์,อดทน ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เวลาปฎิบัติงาน จัน... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobth.com -  10 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

84000 บาท

ชาย อายุ 25-55 ปี วุฒิการศึกษา ไม่ระบุ มีความกระตือรือร้น, ขยัน,ซื่อสัตย์,อดทน ,มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เวลาปฎิบัติงาน จัน... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

ปทุมธานี

jobbkk.com -  16 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

10000 - 18000 บาท

 ...าที่ความรับผิดชอบ : -ตรวจสอบ ควบคุมดูแลและอบรมการทำงานของ รปภ. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -แ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com -  9 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และอบรมการทำงานของรปภ.ประจำโครงการต่าง ๆ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท และแก... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ละควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชา บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ รปภ. บริษัทอื่น ๆ (ซับคอนแทรค) ที่จ้างมาดูแลความปลอดภัยในพื้น...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com -  24 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ังคน - ควบคุมดูแลการจัดทำค่าจ้าง รวมทั้งสวัสดิการต่างๆและ รปภ. แม่บ้าน - จัดทำการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีให้เป็นไป...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  9 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

15000 บาท

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร) เงินเดือน(บาท) : 15,000 หน้าที่ความรับผิดช... >>

ปทุมธานี

jobth.com -  21 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

เพศชาย-หญิง วุฒิป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ,อุตสาหกรรมอาหาร, หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ในระบบบริหารคุณภาพ GMP... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ปทุมธานี

ปทุมธานี

jobbkk.com -  37 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

10000 - 18000 บาท

 ...าที่ความรับผิดชอบ : -ตรวจสอบ ควบคุมดูแลและอบรมการทำงานของ รปภ. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท -แ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

13000 - 30000 บาท

เวลาทำการ: 9.00-18.00 น. วันจันทร์-เสาร์ - ดูแลบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ดูแลบัญชีลูกหนี้ - ภพ.53 (หัก ณ ที่จ่าย), ภพ.30 (VA... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางเขน,เขตสายไหม) เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรั... >>

ราชบุรี

buddyjob.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. จังหวัด ราชบุรี อัตราที่รับ 2 อัตรา เงินเดือน ตามประสบการณ์และควา... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา,เขตตลิ่งชัน) เงินเดือน(บาท) : หน้าที่คว... >>

สุพรรณบุรี

buddyjob.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

งานเอกสารการผลิตภายในโรงงาน จังหวัด สุพรรณบุรี อัตราที่รับ 2 อัตรา เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ บาท คุณสมบัติผู้... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  5 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต) เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ค... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobth.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

อายุระหว่าง 28-38 ปี เพศชาย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความขยันอดทนและสามารถทำงานเป็นกะได้ มีประสพการณ์ทางด้าน... >>

กรุงเทพมหานคร

jobth.com -  1 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

15000 - 30000 บาท

เพศ ชาย-หญิง อายุ 26 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไป ประสบการณื 1 ถึง 10 ปี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีประสบการณ์ งานก่อสร... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

A

A

A

1234567891011
joobleStateChecker
Feedback