Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: design

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน วางแผนการผลิต สมุทรสาคร

1-20 จาก 20 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

วางแผนการผลิต, สมุทรสาคร

A

A

A

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.สรุปรายงานการ... >>

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร เงินเดือน(บาท) : 20,000+ หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแ... >>

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -วางแผนงานผลิตแม่พิมพ์ -ติดตามประสานงานกับฝ่ายขาย -หากมีประสบการณ์ด้านงานแม่พิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเ... >>

buddyjob.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ปรับปรุงกระบวนกระบวนการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดเวลาและความผิดพลาด - วิเคราะห์ข้อมูลและประสิทธิภาพของการผลิต... >>

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1.วางแผนการผลิต 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านบ่อ อำเ...  >>

jobbkk.com   -  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : คีร์เอกสาร วางแผนการผลิต เช็คออร์เดอร์งาน สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : -หอพักพร้อมระบบInternet...  >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิต สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.แบบฟอร์ม 2.ตรวจสุขภาพปร...  >>

jobthai.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- กำหนดตารางการผลิต , วางแผนการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต , แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการผลิต สถานที่ปฏิบัติง...  >>

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผนการผลิต วิเคราะห์ ปัญหาการผลิต วิเคราะห์อัตราสูญเสีย สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : กองทุน...  >>

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแล ควบคลุม วางแผนการผลิต สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม / พักร้อน...  >>

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ดชอบ : - ควบคุมการผลิด เสาเข็ม , แผ่นพื้นสำเร็จรูป - วางแผนการผลิต , ประมาณราคา ,แก้ปัญหาหน้างานฝ่ายผลิต สวัสดิการ สวัส...  >>

สมุทรสาคร

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- วางแผนการผลิต - ประสานงานจัดการคลังสินค้า - ประสานงานจัดซื้อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวั...  >>

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... : สมุทรสาคร เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผนการผลิต สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม เพศ : ชา...  >>

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนการผลิต 2. ควบคุมและตรวจสอบการผลิตให้เป็นไปตาม แผนการผลิต 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าสำเร...  >>

jobthai.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.วางแผนการผลิต ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี -การเตรียมยาง การเตรียม SupPart การเตรี...  >>

สมุทรสาคร

jobthai.com   -  22 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ช่น KPI, Food Safety - ดูแล,จัดการตั้งแต่ใช้วัตถุดิบ วางแผนการผลิต วางแผนการบรรจุ จนถึงจัดส่งสินค้า - แก้ไขปัญหาต่างๆ ท...  >>

jobbkk.com   -  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...งนอย 3 ป ขึ้นไป สามารถใช Computer ได เปนอยางดี วางแผนการผลิต / การควบคุมดู แลสายงานการผลิตได้ มีความรับผิดชอบสูง ...  >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... สมุทรสาคร เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.วางแผนการผลิต ประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี -การเตรียมย...  >>

jobthai.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1. รับ Order คีย์ Order 2. วางแผนการผลิต และติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. ติดตามและประสานงานกับฝ่ายผลิต และหน่วยงานที่เกี...  >>

buddyjob.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

• กำกับ ดูแล บริหารฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต วิศวกรรมการผลิต กำลังคน ทีมงาน ระบบคุณภาพและการส่งมอบได้ • จัดทำงบประมาณ กำหน...  >>

A

A

A

Feedback