Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ผู้สอนศิลปะ

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน วางแผนการผลิต สมุทรสาคร

1-12 จาก 12 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

วางแผนการผลิต, สมุทรสาคร

A

A

A

กระทุ่มแบน

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลด้านวางแผนการผลิตทั้งหมด สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : กองทุนประกันสังคม , กอง... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนการผลิตแผ่นกระดาษลูกฟูก 2. ติดตามประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการ สวัสดิการเ... >>

jobbkk.com   -  12 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -วางแผนงานผลิตแม่พิมพ์ -ติดตามประสานงานกับฝ่ายขาย -หากมีประสบการณ์ด้านงานแม่พิมพ์จะพิจารณาเป็นพิเ... >>

buddyjob.com   -  18 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1.วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์,เดือน 2.ติดตามงานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน 3.จัดทำรายงานเกี่ยวกับวางแผนผลิต 4.งานอื่นๆท... >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผนการผลิต สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม เพศ : ชาย อายุ(ปี) : 30 - 35 ปีขึ้นไป ...  >>

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. ติดตาม ทบทวน แก้ไขแผนการผลิต ประสาน...  >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแล ควบคลุม วางแผนการผลิต สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ประกันสังคม / พักร้อน เพศ : ชาย อายุ(...  >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ดชอบ : - ควบคุมการผลิด เสาเข็ม , แผ่นพื้นสำเร็จรูป - วางแผนการผลิต , ประมาณราคา ,แก้ปัญหาหน้างานฝ่ายผลิต สวัสดิการ สวัส...  >>

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผนการผลิต วิเคราะห์ ปัญหาการผลิต วิเคราะห์อัตราสูญเสีย สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : กองทุน...  >>

jobbkk.com   -  21 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : วางแผนการผลิต ควบคุมดูแลพนักงานฝ่ายผลิต สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.แบบฟอร์ม 2.ตรวจสุขภาพปร...  >>

jobbkk.com   -  18 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...การผลิตถังทนแรงดัน/งานเชื่อม/งานอื่น ๆ ควบคุมพนักงาน/วางแผนการผลิต สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : 1.วันหย...  >>

buddyjob.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

วิศวกรวางแผนการผลิต 1. รับ Order คีย์ Order วางแผนการผลิต และติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2. ติดตามและประสานงานกับฝ่ายผลิต ...  >>

A

A

A

Feedback