ค้นหาตำแหน่งงาน

งาน ล้างจาน-steward กรุงเทพมหานคร

1-20 จาก 82 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ระยะทางภายใน:

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ล้างจาน steward, กรุงเทพมหานคร

A

A

A

กรุงเทพมหานคร

The Royal Bangkok Sports Club

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำความสะอาดภายในครัว ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ภาชนะต่างๆ สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสด... >>

บริษัท ฟูจิ เรสเตอรองท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ะอาดเคาน์เตอร์ พื้น กำแพง เตาทำครัว ให้สะอาดเรียบร้อย 2.ล้างจาน อุปกรณ์ทำครัว นำขยะไปทิ้ง 3.เน้นดูแลรักษาความสะอาดอุปกร...  >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท คิมจูฟูดส์ จำกัด

jobbkk.com   -  15 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลความสะอาดภายในสาขา ล้างจาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : เงินรางวั...  >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เพร็ซทีจ กรุ๊ป (2015) จำกัด

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำความสะอาดภายในห้องครัว สวัสดิการ - ค่าตอบแทนพิเศษ - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสังคม สวัสด... >>

กรุงเทพมหานคร

Hyatt

hyatt.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... Qualifications: Minimum 2 years work experience as Stewarding Manager or Assistant Stewarding Manager in a hotel o...  >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...่มเติม : 1.สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ว.ช 2.มีประสบการณ์ด้าน Steward ในระดับหัวหน้างานมาไม่น้อยกว่า 2-3 ปี 3.มีความกระตือรือ...  >>

บริษัท เจ.เจ.มอลล์ จำกัด

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. มีหน้าที่ล้างจาน ชาม ช้อน ส้อม ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ภายในฟู๊ดคอร์ท (ชั้น2) ให้สะอาด ถูกสุข... >>

กรุงเทพมหานคร

Accor

accor.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...nd optional requirements Excel Word HACCP Assist Chief steward in maintenance and care of all FB operating equipment. ...  >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซัมมอร์ จำกัด

jobbkk.com   -  18 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ล้านจาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ (มีเครื่องล้างจานให้) สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : • ประกันสังคม • สวั... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ห้องครัว สวัสดิการ - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ค่าตอบแ... >>

บริษัท กินดี อยู่ดี จำกัด

jobbkk.com   -  15 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ชอบ : ผู้ช่วยกุ๊ก : เตียมวัตถุดิบต่างๆสำหรับประกอบอาหาร ล้างจาน: ล้างทำความสะอาดภาชนะทั้งหมด สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเต...  >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมดูแล งานทำความสะอาด จาน ชาม แก้ว และอุปกรณ์ครัวให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สวัสดิการ - ประกัน... >>

กรุงเทพมหานคร

Omotenashi Association Recruitment Co., Ltd.

jobbkk.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - Take care of the Maintenance and the cleanest of all F&B service and Kitchen Equipment. - Take ... >>

บริษัท เคทูบี แฟรนไชส์ จำกัด

jobpub.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

งานครัว จัดเตรียม ล้างผัก ล้างจาน -มีใจรักในงานบริการ -มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ -มีความขยันอดทนต่อหน้าที่การงานที่ได้รั...  >>

Woraluk Property Public Company Limited

jobthai.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

• ตรวจเช็คความสะอาดในส่วนที่รับผิดชอบในแต่ละวัน • ตรวจเช็คการล้างจาน วัสดุอุปกรณ์ให้จัดเก็บในที่ให้เรียบร้อย • ตรวจเช็คข... >>

บริษัท แมน คิทเช่น จำกัด

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ล้างภาชนะทำความสะอาดภายในครัว สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : - ปรับเงินประจำปี - โบ... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ดรีม เฮ้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ล้างจานและพาชนะต่างๆ ที่ใช้บริการลูกค้าภายในร้าน และจัดเตรียมภาชนะให้เพียงพอกับการใช้งาน สวัสดิกา... >>

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1. ดูแลถ้วยจาน อุปกรณ์เครื่องใช้ทุกชนิดให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. คัดแยกอุปกรณ์ ภาชนะที่ทำชำรุดออก พรอ้มแจ้งหัวหน้ากุ๊ก ห... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท ซิตี้ ลิสซิ่ง จำกัด

jobbkk.com   -  15 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : พนักงานทำความสะอาด ล้างถ้วย/จาน ดูแลบริเวณที่ล้างจานให้สะอาดและถูกลักษณะ ดูแลภาชนะ ดูแลครื่องล้าง... >>

บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำความสะอาดภาชนะในครัว ควบคุมดูแลพนักงานในแผนก สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : -ประกันสังคม -ยูนิฟ... >>

A

A

A

Feedback