Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: โชว์รูม

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ล้างจาน-steward กรุงเทพมหานคร

1-20 จาก 83 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

ระยะทางภายใน:

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ล้างจาน steward, กรุงเทพมหานคร

A

A

A

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำความสะอาดภายในครัว ดูแลรักษาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ ภาชนะต่างๆ สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสด... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลความสะอาดภายในสาขา ล้างจาน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : เงินรางวั...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำความสะอาดภายในห้องครัว สวัสดิการ - ค่าตอบแทนพิเศษ - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ประกันสังคม สวัสด... >>

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ชอบ : ผู้ช่วยกุ๊ก : เตียมวัตถุดิบต่างๆสำหรับประกอบอาหาร ล้างจาน: ล้างทำความสะอาดภาชนะทั้งหมด สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเต...  >>

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับผิดชอบในการเตรียมงาน เพื่อให้สามารถเปิดและปิดการขายของสาขา ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ปฏิบัติงา... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. มีหน้าที่ล้างจาน ชาม ช้อน ส้อม ที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการ ภายในฟู๊ดคอร์ท (ชั้น2) ให้สะอาด ถูกสุข... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ล้านจาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ (มีเครื่องล้างจานให้) สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : • ประกันสังคม • สวั... >>

jobthai.com   -  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ร้านอาหารทะเลแบบภัตตาคาร/ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ - ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 6 วันต่อสัปดาห์ สถานที่ปฏิบัติงาน ประจำร้านอาหาร Th... >>

jobbkk.com   -  27 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ะอาดเคาน์เตอร์ พื้น กำแพง เตาทำครัว ให้สะอาดเรียบร้อย 2.ล้างจาน อุปกรณ์ทำครัว นำขยะไปทิ้ง 3.เน้นดูแลรักษาความสะอาดอุปกร...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobpub.com   -  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว *มีเงินเดือนประจำ+เซอร์วิสชาร์จ* 1. เพศชาย อายุ 20-35 ปี... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ล้างจานและภาชนะภายในครัว - รักษาความสะอาดภายในครัว สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม :... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลรักษา ทำความสะอาด อุปกรณ์ห้องครัว สวัสดิการ - ประกันสังคม - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม - ค่าตอบแ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำความสะอาดเครื่องมือ, เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องครัว *มีเซอร์วิสชาร์จ* สวัสดิการ - ประ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  6 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ทำความสะอาด จาน ชาม รวมทั้งภาชนะต่าง ๆ ในครัว - ประสานงาน จัดโต๊ะจัดเลี้ยง สวัสดิการ - ประกันสั... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  24 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ล้างจาน ทำความสะอาดภาชนะครัว ทำความสะอาดพื้น เก็บขยะ สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม ...  >>

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ล้างภาชนะทำความสะอาดภายในครัว สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : - ปรับเงินประจำปี - โบ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมดูแล งานทำความสะอาด จาน ชาม แก้ว และอุปกรณ์ครัวให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา สวัสดิการ - ประกัน... >>

jobth.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- เพศชายอายุ 18 ปี ขึ้นไป - วุฒิการศึกษามัธยมต้นขึ้นไป - เรียนรู้งานเร็ว (มีการสอนงานให้) - เริ่มงานได้เลยจะพิจารณาพิ... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : -ล้างจาน ,ล้างทำความสะอาดภาชนะต่างๆ - ดูแลความสะอาดภายในครัว - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ -...  >>

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ดูแลอุปกรณ์สาขาให้มีพร้อมใช้ตลอด สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : - ปรับเงินประจำปี... >>

A

A

A

Feedback