Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: consultant

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ผู้จัดการศูนย์บริการ

1-17 จาก 17 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ผู้จัดการศูนย์บริการ

A

A

A

jobthai.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

Position Summary ตาแหน่งนี้อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาจากผู้อานวยการ ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ในการบริหาร และวางแผนงาน ศูนย์บริก... >>

jobth.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ชาย-หญิง วุฒิ อนุปริญญา. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า 5 ปีขึ้นไป มีภาวะผู้... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองเตย,เขตวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรั... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ดูแลรับผิดชอบการทำงานของพนักงานศูนย์บริการ รวมถึงบริหารทรัพยากรบุคคล 2. เพ... >>

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(ทุกเขต) เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 25,000 หน้าที่ควา... >>

jobbkk.com   -  12 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสาน,เขตธนบุรี,เขตบางกอกใหญ่) เงินเดือน(บาท) ... >>

jobbkk.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตบางคอแหลม,เขตยานนาวา,เขตสาทร) เงินเดือน(บาท) : 3... >>

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

มีประสบการณ์ตรงมากกว่า 3 ปี จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ >>

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศชาย-หญิง อายุ 28 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีด้านการตลาดหรือในสายงานที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการบริหารร้านค... >>

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

มีความรู้ด้านงานซ่อมและการบริหาร มีประการณ์ มากกว่า 5 ปี สามารถจัดการและบริหาร มีความเป็นผู้นำ ตรงไปตรงมา ขยันและซื... >>

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ชาย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี ด้านเครื่องกล หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในระดับบริหารที่ศูนย์บริการอย... >>

jobthai.com   -  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รับผิดชอบวางแผนบริหารจัดการศูนย์บริการรถยนต์ โตโยต้า ตามนโยบายที่บริษัทกำหนด และควบคุมคุณภาพงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ... >>

jobbkk.com   -  17 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : ชลบุรี เงินเดือน(บาท) : 3,500 - 45,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริ... >>

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศ ชาย - อายุ : 35 ปีขึ้นไป - ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป - ประสบการณ์ : 5 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีท... >>

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล - ต่างจังหวัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน รับหลายอัตรา ด่วนมาก! รายได... >>

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี-โท สาขาวิศวกรรมกรรมเครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีภาวะความเป็นผู้นำ มีใจรัก... >>

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ งานศูนย์บริการ อะไหล่ ช่างยนต์ และเป็นหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 3 ปี >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: เชียงราย

A

A

A

Feedback