Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: messenger ส่ง เอกสาร

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ผู้จัดการศูนย์บริการ

1-8 จาก 8 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ผู้จัดการศูนย์บริการ

A

A

A

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : *เบี้ยขยัน *การปรับเงินเดือนประจำปี *ประกันสังคม *รางวัลตอบแทนตามก... >>

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนกำลังและความสามารถของศูนย์บริการ 2. ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาแผนกบริการด้านเทคนิค 3. ดูแลกา... >>

jobbkk.com   -  13 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : - สวัสดิการตามกฎหมาย และ เงินโบนัส - เงินช่วยเหลืองานบวช - เงินช่ว... >>

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. วางแผนกำลังและความสามารถของศูนย์บริการ 2. ช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาแผนกบริการด้านเทคนิค 3. ดูแลกา... >>

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ควบคุมและดูแลงานด้านบริการทั้งหมด 2.ดูแลเรื่องความเป็นมาตรฐานของศูนย์บริการ 3.มีประสบการณ์ในด้า... >>

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร - ปริมณฑล - ต่างจังหวัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน รับหลายอัตรา ด่วนมาก! รายได... >>

jobbkk.com   -  24 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : - มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบการทำงานของเครื่องยนต์ - สามารถเช็ค วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไ... >>

jobpub.com   -  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

บริหารงานภายในศูนย์บริการ , ช่างยนต์ , ทีปรึกษางานบริการ - มีประสบการณ์ - ผ่านงานด้านศูนย์บริการ - มีความรู้เกี่ยวกับเคร... >>

A

A

A

Feedback