Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: วิศวโยธา

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน บัญชี และธุรการ ลำปาง

1-2 จาก 2 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

เงินเดือน:

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

บัญชี และธุรการ, ลำปาง

A

A

A

jobth.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศหญิง หรือชาย อายุ 22-30 ปี การศึกษา ปวช ปวส ด้านคอมพิวเตอร์ บัญชี บริหาร การตลาด >>

jobth.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 - 35 ปี คุณวุฒิ ป.ตรี สาขา บัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (การจัดการ, การเงิน,การธนาคาร,คอมพิวเตอร์...  >>

A

A

A

Feedback