ค้นหาตำแหน่งงาน
จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

งาน ธุรการ การเงิน

1-20 จาก 1884 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ธุรการ การเงิน

A

A

A

SCMS Logistics Co.,Ltd.

jobthai.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ิผู้สมัคร เพศ ชาย หรือ หญิง วุฒิขั้นตำ ป.ว.ส. ด้านบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านภาษี มีความรู...  >>

233 ซอยพระรามเก้า51 ถนนเสรี6

jobth.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

วุฒิ ปวส-ปริญาตรี >>

บริษัท เวลคราฟท์ โปรดัคส์ จำกัด

jobthai.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ติดตามหนี้ - ประสานงานกับฝ่ายการเงิน การเงิน และ Support ฝ่ายขาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุง...  >>

บริษัท เมดิคอลแคร์ จำกัด

jobthai.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 2 ตำแหน่ง ตามโครงสร้างบริษัทฯ คุณสมบัติ... >>

ดินแดง

jobth.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ปริญญาตรี ทุกสาขา มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลเรื่องเอกสาร,จัดเก็บ,เตรียมเอกสาร สวัสดิการ - ค่ายานพาหนะ - ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการเพิ่มเต... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท กรีน ซิตี้ แม็นเน็จเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน, เอกสารเข้า-ออก, เอกสารคู่สัญญา และอื่นๆ ตามระบบมาตรฐานงาน/ล... >>

บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.จัดเก็บค่าใช้จ่าย-ออกใบเสร็จรับเงิน 2.รับเรื่องประสานงาน 3.ประชาสัมพันธ์ข่าว-สาร 4.จัดเตรียมและ... >>

กรุงเทพมหานคร

บริษัท อี ดิทริบิวชั่น จำกัด

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ทำรายรับ-รายจ่าย 2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 3.ทำรายงานเงินเดือน 4.ติดต่อประสานงาน 5.และงานอ... >>

บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้ในการใช้โปรแกรม MS-office 3.มีมนุษย์ส... >>

บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.มีประสบการณ์ในใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 2.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 3.มีความซื่อสัตย์ สุจริ... >>

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

jobbkk.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...อดขายอื่น ๆ ตำแหน่งธุรการ-การเงิน ดูแลรับผิดชอบการคีย์ประวั...  ...้อง (ตำแหน่งหัวหน้าแผนก + ธุรการ) ประสบการณ์ทำงานในสายงานธ...  >>

บริษัท ไดนามิค กรุ๊ป โปรดักส์ จำกัด

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. บันทึกข้อมูลและดูแลเอกสารต่างๆ ของทางแผนกบัญชี 2. สรุปและรวบรวมวันมาทำงานของพนักงาน 3. ประสานง... >>

บริษัท เจมิไนย แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด

jobbkk.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : บ. ออกแบบ/ตกแต่ง ก่อสร้าง/การตลาด สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : . เพศ : ชาย , หญิ... >>

บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.จัดเก็บค่าใช้จ่าย 2.รับเรื่องประสานงาน 3.ประชาสัมพันธ์ข่าว-สาร 4.จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต... >>

โรงเรียนอนุบาลนานาชาติคิดส์วิลเลจ Kidz Village International...

jobthai.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน • รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน • ควบคุม และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิ... >>

บริษัท ไอคิว แมเนจเม้นท์ จำกัด

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ปรมแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน 2.มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี 3.มีความก...  >>

บริษัท เมืองโบราณ จำกัด

jobpub.com   -  16 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ธุรการบุคคล -งานด้านเอกสาร ธุรการเงินเดือน-งานด้านเงินเดือนพนักงาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตั้งแต่ ปวช.ขึ้นไปถึงปริ... >>

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเตียฮ่งซิน

jobbkk.com   -  16 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.เพศชาย หญิง อายุ 25 - 40 ปี 2.วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.มีประสบการณ์ในการทำ... >>

บริษัท ทัศนาการ์เด้นท์คลับ จำกัด

jobthai.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เจ้าหน้าที่ Sale ธุรการ -ให้บริการต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอก และทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งสามารถแนะนำ เสนอ...  >>

A

A

A

Feedback