Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: officer

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ธุรการ การเงิน

1-20 จาก 2308 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ธุรการ การเงิน

A

A

A

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

บัญชี การเงิน - ลงชำระเงินในระบบบริษัท - ติดตามการชำระเงินของลูกค้า - ทำใบกำกับภาษี และ ทำบัญชี รายรับ รายจ่าย สถานที่ป...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : จัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญทางการเงิน, เอกสารเข้า-ออก, เอกสารคู่สัญญา และอื่นๆ ตามระบบมาตรฐานงาน/ล... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลเรื่องเอกสาร,จัดเก็บ,เตรียมเอกสาร สวัสดิการ - ค่ายานพาหนะ - ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการเพิ่มเต... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  9 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ทำรายรับ-รายจ่าย 2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 3.ทำรายงานเงินเดือน 4.ติดต่อประสานงาน 5.และงานอ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobthaiweb.com   -  25 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

บจก.เอ็น อาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ ตำแหน่ง : ธุรการ-การเงิน ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 19 เมษายน 2559 จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 1...  >>

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.จัดเก็บค่าใช้จ่าย-ออกใบเสร็จรับเงิน 2.รับเรื่องประสานงาน 3.ประชาสัมพันธ์ข่าว-สาร 4.จัดเตรียมและ... >>

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. บันทึกข้อมูลและดูแลเอกสารต่างๆ ของทางแผนกบัญชี 2. สรุปและรวบรวมวันมาทำงานของพนักงาน 3. ประสานง... >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...อดขายอื่น ๆ ตำแหน่งธุรการ-การเงิน ดูแลรับผิดชอบการคีย์ประวั...  ...้อง (ตำแหน่งหัวหน้าแผนก + ธุรการ) ประสบการณ์ทำงานในสายงานธ...  >>

jobthai.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ติดตามหนี้ - ประสานงานกับฝ่ายการเงิน การเงิน และ Support ฝ่ายขาย สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุง...  >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : บ. ออกแบบ/ตกแต่ง ก่อสร้าง/การตลาด สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : . เพศ : ชาย , หญิ... >>

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.มีประสบการณ์ในใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 2.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงาน 3.มีความซื่อสัตย์ สุจริ... >>

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.จัดเก็บค่าใช้จ่าย 2.รับเรื่องประสานงาน 3.ประชาสัมพันธ์ข่าว-สาร 4.จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานต... >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ปรมแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี และมีความรู้ทางด้านบัญชี-การเงิน 2.มีความรู้ในการอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี 3.มีความก...  >>

jobthai.com   -  17 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- จัดทำบัญชี - บันทึกบัญชี สามารถรายงานข้อมูลทางบัญชีได้ - จัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล ของบริษัท - รับผิดชอบงานฝ่ายบุคคล เช่... >>

jobbkk.com   -  20 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.มีความรู้ในการใช้อุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี 2.มีความรู้ในการใช้โปรแกรม MS-office 3.มีมนุษย์ส... >>

jobzth.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี เตรียมการจ่ายเช็ค ออกเอกสารภาษีใบหัก ณ ที่จ่าย รวมถึงก... >>

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...อดขายอื่น ๆ ตำแหน่งธุรการ-การเงิน ดูแลรับผิดชอบการคีย์ประวั...  ...้อง (ตำแหน่งหัวหน้าแผนก + ธุรการ) ประสบการณ์ทำงานในสายงานธ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : พนักงานบัญชี การเงิน ประจำโชว์รูมรถยนต์ สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : เงินเดือนประจำ โบนัส ฝึกอ...  >>

jobthai.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...่นๆ เป็นต้น - เจ้าหน้าที่ ธุรการ สามารถใช้ Microsoft offic...  ... - หัวหน้างานทางด้านบัญชี-การเงิน มีประสบการณ์ด้านบัญชีการเ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobthaiweb.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ร้านคาร์เฟ่ ตำแหน่ง : ธุรการ (Admin) ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 28 เมษายน 2559 จำนวน 1 อัตรา ระดับเงินเดือน 9,500 ลักษณะการทำงา...  >>

A

A

A

Feedback