Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: บัญชีลูกหนี้

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ช่างไฟฟ้า นนทบุรี

1-20 จาก 30 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ

เงินเดือน

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ช่างไฟฟ้า, นนทบุรี

A

A

A

นนทบุรี

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ิงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่างไฟฟ้า ติดตั้งกล้องวงจรปิด และ ระบบ Network (ตำแหน่งนี้มีอบรม...  >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำงานไฟฟ้า, สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : ค่าอาหารกลางวัน ประกันสังคม โบนัสประจำปี เพศ : ชาย , ... >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานประจำ สวัสดิกา... >>

นนทบุรี

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ดูแลซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า - สามารถทำงานช่วงกลางคืนได้ - ควบคุมการทดสอบและ การติดตั้ง เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน แจ้งวัฒ... >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลรับผิดชอบ ซ่อ... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี

นนทบุรี

jobbkk.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 14,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1... >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานเกี่ยวก... >>

นนทบุรี

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศชาย อายุ 20-30 ปี วุฒิการศึกษา ม.3 , ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า สามารถตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า สามารถอ่านแบบง... >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 16,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ... >>

jobthai.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ู้สมัคร เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี การศึกษา ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนอ่าน และแก้ไขวงจรไฟฟ้าไ...  >>

jobpub.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ซ่อมและวางแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและสาธารณูโภคที่ใช้ในการผลิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถติดตั้งอุปกรณ์ไฟ... >>

jobthai.com   -  7 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เป็นช่างเทคนิค แล้วสามารถอ่านแบบไฟฟ้าและเดินสายตู้คอนโทรลระบบ PLC ได้และมี่ความรู้ทางด้าน PLC พอใช้ บริษัทประกอบกิจการด้... >>

jobth.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เป็นบางครั้ง >>

jobbkk.com   -  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 7,000 - 9,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : สวั... >>

jobbkk.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. งานช่างบริการ- ออกหน่วยบริการตรวจเช็คเครื่องตามที่โรงงานลูกค้ากำหนด 2. งานผลิต - ผลิตส่วนผสมอา... >>

jobth.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศชาย อายุ 25 - 40 ปี วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ช่างเทคนิค ไฟฟ้า ประปา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ ทาง... >>

jobthai.com   -  26 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ดูแลรับผิดชอบ บำรุง รักษา ระบบประปา ไฟฟ้า ภายในอาคาร และสตูดิโอ 12 ไร่ ข้ามสะพานพระราม 4 วิ่งตรง ถนนราชพฤกษ์ ปากเกร็ด ... >>

jobbkk.com   -  16 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

หน้าที่ความรับผิดชอบ : ติดตั้งระบบไฟฟ้า สื่อสาร และกล้องวงจรปิด สวัสดิการ - ค่าตอบแทนพิเศษ - ค่าทำงานล่วงเวลา สวัสดิการเ... >>

jobbkk.com   -  7 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...การศึกษา ปวช.- ป.ตรี สาขาช่างกล, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า มีประสบการณ์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าและ เครื่อ...  >>

jobthai.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ช่างติดตั้งและบริการ(ไฟฟ้า) หลายอัตรา - ระดับการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเลคทรอนิค หรือช่างเชื่อม และสาขาที่เกี... >>

A

A

A

12
Feedback