Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: สิ่งแวดล้อม

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ช่างไฟฟ้า นนทบุรี

1-20 จาก 32 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

เงินเดือน:

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ช่างไฟฟ้า, นนทบุรี

A

A

A

นนทบุรี

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ิงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่างไฟฟ้า ติดตั้งกล้องวงจรปิด และ ระบบ Network (ตำแหน่งนี้มีอบรม...  >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานเกี่ยวก... >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : งานประจำ สวัสดิกา... >>

เมืองนนทบุรี

jobpub.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร ในโรงงานอุตสาหกรรม >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 11,000 - 14,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1... >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : -... >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  19 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ดูแลรับผิดชอบ ซ่อ... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี

นนทบุรี

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ดูแลซ่อมแซม ระบบไฟฟ้า - สามารถทำงานช่วงกลางคืนได้ - ควบคุมการทดสอบและ การติดตั้ง เครื่องจักร สถานที่ปฏิบัติงาน แจ้งวัฒ... >>

jobthai.com   -  19 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ู้สมัคร เพศชาย อายุ ไม่เกิน 30 ปี การศึกษา ปวช. - ปวส. ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนอ่าน และแก้ไขวงจรไฟฟ้าไ...  >>

jobthai.com   -  4 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...รเกณฑ์ทหารแล้ว อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า, ช่างเชื่อม สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ หรือมีความรู้เรื่อ...  >>

jobth.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีมนุษยสั... >>

jobbkk.com   -  8 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 16,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ... >>

เมืองนนทบุรี

jobpub.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ออกปฏิบัติงานตาม Site งานหรือตามที่หัวหน้าช่างมอบหมาบงาน - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า , เดินท่อ ร้อยสายไฟ้ , ติดตั้งสวิทช์ปลั... >>

jobthai.com   -  14 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ออกปฏิบัติงานตาม Site งานตามที่หัวหน้าช่างมอบหมายงาน - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า , เดินท่อ ร้อยสาย , ติดตั้งสวิทช์ปลั๊ก สถาน... >>

jobth.com   -  18 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป - ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา - มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - มีมนุษยสั... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี

jobthai.com   -  18 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

-อ่านแบบวงจรไฟฟ้าและทำการถอดแบบเพื่อประกอบตู้คอลโทรล -ติดตั้งตู้คอลโทรลและเดินระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม -อื่นๆที่ได้รั... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ติดตั้งระบบไฟฟ้า ... >>

jobthai.com   -  10 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...งินเดือน 2 ตำแหน่ง ตามตกลง คุณสมบัติผู้สมัคร ปวช.,ปวส.(ช่างไฟฟ้า) มีประสบการณ์ตรงตามสายงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ ใช้คอมพิวเ...  >>

jobthai.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ซ่อมงานตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน เกี่ยวกับระบบทำความเย็นและอื่นๆ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวั... >>

jobthai.com   -  หนึ่งเดือนที่แล้ว  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- รับผิดชอบระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, และระบบประปา ในพื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดน... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี

A

A

A

12
Feedback