Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิคส์

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

ค้นหา!

งาน ช่างไฟฟ้า นนทบุรี

1-20 จาก 24 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ some title

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ช่างไฟฟ้า, นนทบุรี

A

A

A

นนทบุรี

jobbkk.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : - มีความรู้ ความส... >>

นนทบุรี

jobth.com -  24 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

มีประสบการณ์และความสามารถในการดูแลระบบไฟฟ้า ระบบไฟ 3 เฟส ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้และประสบการณ์ในการซ่อมไฟ ผ่านการเกฑ์ทห... >>

นนทบุรี

jobbkk.com -  18 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

7000 บาท

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 7,000 - 12,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : สำ... >>

นนทบุรี

jobth.com -  26 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

12000 บาท

วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือ ม.3 ขึ้นไป ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความรู้พื้นฐานด้านไฟฟ้าเบื้องต้น มีความอดทนสูง และพร้อมเ... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี
นนทบุรี

jobbkk.com -  34 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ิงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่างไฟฟ้า ติดตั้งกล้องวงจรปิด และ ระบบ Network (ตำแหน่งนี้มีอบรม...  >>

นนทบุรี

jobth.com -  35 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...บการณ์ 1 ปีขึ้นไป ทำงานเกี่ยวกับซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ช่างไฟฟ้า มีความสามารถในการใช้เครื่องมือช่างได้เป็นอย่างดี ชอบ...  >>

นนทบุรี

jobbkk.com -  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ิม : 1.เพศชาย 2.วุฒิการศึกษา ปวส.สาขา ช่างอิเล็กทรอนิค,ช่างไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.หากมีประสบการงานด้านซ่อมบำรุงจ...  >>

นนทบุรี

jobthai.com -  5 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ด้รับการยกเว้น วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส. ช่างอุตสาหกรรม / ช่างไฟฟ้า / ช่างกลโรงงาน / ช่างอิเลคโทรนิค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง...  >>

นนทบุรี

jobth.com -  15 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป วุฒิปวช.-ปวส. สาขาช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า อิเลคโทรนิกส์ หรือสาขาเมคาโทรนิคส์ หากมีประสบการณ์จะไ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี
นนทบุรี

jobth.com -  24 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ุ 20 ปีขึ้นไป ปวช.- ปวส. ปตรี. ปโท. สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างไฟฟ้า, ช่างเทคนิคอุตสาหกรรม ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับระบบทำค...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี
นนทบุรี

jobbkk.com -  40 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

10000 บาท

 ...ิม : - วุฒิปวช.-ปวส. สาขาช่างกล, ช่างยนต์, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า - มีประสบการณ์ในด้านงานซ่อมบำรุง งานติดตั้งไฟฟ้าและเคร...  >>

นนทบุรี

jobth.com -  42 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป ป.ตรี ขึ้นไป สาขา ช่างไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์,ช่างซ๋อมบำรุง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความร...  >>

นนทบุรี

jobth.com -  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

9000 บาท

จบการศึกษาด้าน ช่างไฟฟ้า หรือ ช่างอิเลกทรอนิกส์ หรือสือสาร/โทรคมนาคม มีประสบการณ์ด้านเคเบิ้ลทีวีมาก่อนจะรับพิจารณาเป็น...  >>

นนทบุรี

jobthai.com -  22 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

ตรวจเช็คระบบเครื่อง Air Dryer (เครื่องทำลมแห้ง) งานติดตั้งระบบ / งานซ่อมบำรุงเครื่อง AirDryer สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบางก... >>

นนทบุรี

jobth.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- เพศ ชาย-หญิง อายุ 22 - 30 ปี - วุฒิ ปวช-ป.ตรี สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์พิจารณเ... >>

นนทบุรี

jobth.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

12000 บาท

เพศ ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวช. ไฟฟ้า หรือ อิเล็กทรอนิคส์ สามารถทำงานล่วงเวลาได้ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ >>

นนทบุรี

jobthai.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

ช่างติดตั้งและบริการ(ไฟฟ้า) หลายอัตรา - ระดับการศึกษา ปวช ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง/อิเลคทรอนิค หรือช่างเชื่อม และสาขาที่เกี... >>

นนทบุรี

jobthaiweb.com -  24 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ... : ม.3, ม.6, ปวช., ปวส., สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างเชื่อม, ช่างไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 4. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจ...  >>

นนทบุรี

jobth.com -  36 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

9000 บาท

 ...ยุ 21 - 35 ปี • วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช.-ปวส.หรือสูงกว่า(ช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์,ช่างอิเล็คทรอนิค,ช่างอื่น ๆ) • เป็นพนักงานปร...  >>

นนทบุรี

jobbkk.com -  5 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

9000 บาท

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 16,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : - ... >>

A

A

A

12
joobleStateChecker
Feedback