Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ช่างซ่อมบำรุง service

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

ค้นหา!

งาน ช่างซ่อมบำรุง เครื่องจักร

1-20 จาก 1119 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ some title

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ช่างซ่อมบำรุง เครื่องจักร

A

A

A

ฉะเชิงเทรา

jobthai.com -  15 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

-ซ่อม บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร และอื่นๆ -ทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ... และ building 2. มีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุง/เครื่องมือ เครื่องจักร ทั้งภายในออฟฟิศ และโรงงาน 3. และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  4 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

12000 - 15000 บาท

 ... - 15,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และสาธารณูปโภคในโรงงาน เช่น ไฟฟ้า ประปา สวัสดิการ สวั...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  4 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ำรุงเครื่องจักรกลประเภทต่าง ๆ ประกอบสินค้าของบริษัทฯ (เครื่องจักร ปั๊มลม รอก เครื่องพ่นไฟ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า) สวัสดิการ ...  >>

ฉะเชิงเทรา

jobbkk.com -  5 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ควบคุมดูแล Tooling เครื่องจักร,Part,อะไหล่,ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ,ทำรายงานก...  >>

นครปฐม

jobthai.com -  4 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- วางแผน ควบคุม และซ่อมแซม เครื่องจักร - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร TPM และเอกสารในระบบคุณภาพต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...  >>

สมุทรปราการ

jobbkk.com -  6 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...รปราการ เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ทำ PM เครื่องจักร สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : - เบี้ยขยัน - ค่าครองช...  >>

สมุทรปราการ

jobth.com -  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา มีความรู้ความสามารถ ด้านงานช่างเชื่อม ,ไฟฟ้า,เครื่องจักร มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ >>

สมุทรสาคร

jobthai.com -  7 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

-ซ่อมแซม บำรุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องจักร ชิ้นงานแม่พิมพ์และเครื่องมือต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  8 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

10000 - 15000 บาท

 ...าตรฐาน ISO 9001:2008 , HACCP และ GMP มีห้องปฏิบัติการ เครื่องจักร และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย - เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ป...  >>

นนทบุรี

jobbkk.com -  2 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

12000 - 15000 บาท

 ...่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ - ตรวจเช็ค ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักร อะไหล่ ให้พร้อมใช้งาน สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิก...  >>

กรุงเทพมหานคร

buddyjob.com -  4 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

- PM. เครื่องจักร ต่าง ๆ ตามระยะเวลา - แก้ไข รับแจ้งซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตาม Job - งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา จั...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

สระบุรี

jobbkk.com -  4 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

7000 - 8500 บาท

 ...ชอบ : สนับสนุนบำรุงรักษา ตรวจเช็ค และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สวัสดิการ ส...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com -  4 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

1. ซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ในไลน์การผลิต 2. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในโรงงาน 3. ช่วยงานผลิตตามที่ได้รับ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  5 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...น(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. งานบำรุงรักษา (PM) เครื่องจักร/อุปกรณ์ 2. งานซ่อมแซม เครื่องจักร/อุปกรณ์ 3. งานซ่อมแ...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com -  18 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ุงเครื่องจักรกลประเภทต่างๆ 2. ประกอบสินค้าของบริษัทฯ (เครื่องจักร ปั๊มลม รอก เครื่องพ่นไฟ หรือ มอเตอร์ไฟฟ้า) สถานที่ปฏิ...  >>

กรุงเทพมหานคร

buddyjob.com -  3 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

-ซ่อมบำรุง และควบคุมเครื่งจักร ภายในโรงงาน -ทำการ PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก -บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  16 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...ี่ความรับผิดชอบ : ดูแลงานด้านไฟฟ้าในโรงงาน,ซ่อมบำรุง, เครื่องจักร สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : โบนัส, ประกันสังคม,ท่อ...  >>

นนทบุรี

jobbkk.com -  17 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...าที่ความรับผิดชอบ : 1. งานซ่อม / บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และระบบต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล 2. งานบำรุงรักษาเครื่องม...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com -  5 วันที่ผ่านมา  -  [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ]

 ...(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : บริการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องจักร และเครื่องมือที่ใช้ในสำนักงาน โรงงาน ควบคุมดูแลงานด้า...  >>

A

A

A

1234567891011
joobleStateChecker
Feedback