Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ฝ่ายธุรการ

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ช่างซ่อมบำรุง- เครื่องจักร

1-20 จาก 934 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

เงินเดือน:

สถานที่

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ช่างซ่อมบำรุง เครื่องจักร

A

A

A

jobbkk.com   -  17 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...8,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ปฏิบัติงานในแผนก Service เครื่องจักร CNC ปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมระบบกา...  >>

jobthai.com   -  6 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ดำเนินการศึกษาข้อมูลต่างๆของผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นงาน เพื่อใช้ในการเขียนแบบ - เขียนแบบโดยใช้ Program Autocad ส่งหัวหน้างาน... >>

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...งรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ 2.ร่วมวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก...  >>

jobbkk.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตจอมทอง,เขตบางขุนเทียน,เขตบางบอน) เงินเดือน(บาท) ... >>

jobthai.com   -  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1.นำเสนอขาย เครื่องปั๊มคอนกรีต ,อะไหล่ ,งานซ่อม สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี อัตรา... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: ปทุมธานี

jobthai.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รับผิดชอบการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงระบบเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา อาคาร ให้เป็นไปตามแผนเพื่อให้ระบบต่างๆ ส... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... - 15,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ซ่อมบำรุง เครื่องมือ เครื่องจักร และสาธารณูปโภคในโรงงาน เช่น ไฟฟ้า ประปา สวัสดิการ สวั...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บ วิเคราะห์ และปฏิบัติงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษา เครืองมือ เครื่องจักร ระบบไฟฟ้าและแอร์ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2.บำรุงรั...  >>

ฉะเชิงเทรา

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...น้าที่ความรับผิดชอบ : 1. ดูแลระบบบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์และดูแลการซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือ 2. ดูแล...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...0,000 - 15,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1. งานระบบไฟฟ้า เครื่องจักร กล้องวงจรปิด สำนักงาน 2. PM เครืองจักร,รถยนต์(ช่างยนต...  >>

jobthai.com   -  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

1. ซ่อมบำรุงภายในโรงงาน 2. ดูแลซ่อมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าต่างๆ 3. ดูแล-แก้ไขอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลล... >>

jobthai.com   -  5 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

งานซ่อมบำรุงทั่วไปในโรงพยาบาล สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี อัตรา เงินเดือน 1 ตามโคร... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตจอมทอง,เขตบางขุนเทียน,เขตบางบอน) เงินเดือน(บาท) ... >>

สมุทรปราการ

jobbkk.com   -  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรปราการ เงินเดือน(บาท) : หน้าที่ความรับผิดชอบ : ช่างไฟฟ้าประจ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตลาดกระบัง) เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 20,000 หน้า... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  17 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 15,000 หน้าที่คว... >>

jobthai.com   -  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ดูแลการผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ถังกวน เครื่องซีล และเครื่องบรรจุหีบห่อ สถานที่ปฏิบัติงาน ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จ... >>

jobthai.com   -  4 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

- ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักร CNC, Machining Center - ดูแลระบบสาธารณูปโภคทั่วไปในโรงงาน สถานที่ปฏิบัติงาน Amata Nakorn I... >>

สุพรรณบุรี

jobth.com   -  21 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

เพศ ชาย จบการศึกษา ปวช. / ปวส. สาขา การไฟฟ้า ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ขยัน ซื่อสัตย์ มีภูมิลำเนาใน จ.สุพรรณ... >>

สมุทรสาคร

jobthaiweb.com   -  3 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

บริษัท เอเชียเวิล์ดเทค อินดัสตรี้ จำกัด ตำแหน่ง : ช่างซ่อมบำรุง ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2558 จำนวน 1 อัตรา ระด...  >>

A

A

A

Feedback