Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ครูพละ

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ครูศิลปะ

1-4 จาก 4 ผลการ

ประวัติการค้นหา:

ครูศิลปะ

A

A

A

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  5 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

สอนศิลปะเด็กตั้งแต่อายุ 3ขวบขึ้นไป ทั้งงานปั้นดินเกาหลี,วาด, ประดิษฐ์ ฯลฯ เป็นคนทำงานสร้างสรรค์ รักที่จะถ่ายทอดศิลปะให้เ... >>

jobthai.com   -  11 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

สถานที่ปฏิบัติงาน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา เงินเดือน 1 ตามวุฒิการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร เพศ... >>

jobthai.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ปฏิบัติงานด้านการบริการทางการศึกษา ตลอดจนการบริการที่สนับสนุนการเรียนการสอนและหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบั... >>

jobthai.com   -  23 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ตำแหน่ง 1.) ครูภาษาอังกฤษ(ไทย/ต่างชาติ) 2.) ครูศิลปะ 3.) ผู้ช่วยครูคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ สถานที่ปฏิบัติงาน ต...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นครสวรรค์

A

A

A

Feedback