Jooble

ตำแหน่ง

ตัวอย่าง: ขาย พิมพ์

ที่ตั้ง

จากข้อมูลทางสถิติ การเข้าเมืองของคุณทางกล่อง "ที่ตั้ง" นั้นได้เพิ่มโอกาสในการพบงานที่เหมาะสมถึง 83.7%

ที่ตั้ง เมือง, รัฐ

งาน ขาย ประกัน

1-20 จาก 798 ผลการ

วันที่เขียนข้อความ:

ทุกวัน

เงินเดือน:

รายการใดๆ some title

คล้ายคลึง ตำแหน่ง:

อื่นๆ ตำแหน่ง:

นายจ้าง

กรองโดยคำสำคัญ:

ประวัติการค้นหา:

ขาย ประกัน

A

A

A

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...วามรับผิดชอบ : ควบคุม ดูแล บริหารงานทั้งหมดของฝ่ายการตลาด/ขาย สวัสดิการ - ประกันสังคม สวัสดิการเพิ่มเติม : กองทุนประกัน...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตมีนบุรี,เขตคลองสามวา) เงินเดือน(บาท) : 9,000+ หน... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตคลองสามวา,เขตมีนบุรี) เงินเดือน(บาท) : 15,000 - ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ขายและการตลาด - ขายเหล็กแผ่น - ท่อโลหะ งาน AUTO PART - เขต กทม. - ปริมณทล - สรุปยอดการฃาย ประจำสัปดา... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตทวีวัฒนา) เงินเดือน(บาท) : 10,500+ หน้าที่ความรั... >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

นนทบุรี

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ข... >>

นนทบุรี

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : นนทบุรี, ปทุมธานี เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 หน้าที่ความรับ... >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  2 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

รายละเอียดงาน รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตราชเทวี) เงินเดือน(บาท) : 9,000 - 13,000 หน้าที่... >>

ปทุมธานี

jobthai.com   -  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... ทำเอกสารเกี่ยวกับภาษีและยื่นภาษีต่างๆ เช่นรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทำสรุปงบ มีวามรู้เรื่องงบการเงิน สถานที...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...อยบาทถ้วน ) ***หมายเหตุ ถ้าทำงานเกิน 172 ชั่วโมงต่อเดือน ประกัน: ตามความสมัครใจ (ถ้าเจ้าตัวมีเงินเดือนล่ะ 9000บาท และเจ้...  >>

สระแก้ว

jobthai.com   -  1 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...่จัดสร้างขึ้น 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในกระบวนการซื้อ-ขาย บ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ของโครงการฯ 3. ติดต่อประสานงานการข...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน - SP Group งาน: สระแก้ว

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...อยบาทถ้วน ) ***หมายเหตุ ถ้าทำงานเกิน 172 ชั่วโมงต่อเดือน ประกัน: ตามความสมัครใจ (ถ้าเจ้าตัวมีเงินเดือนล่ะ 9000บาท และเจ้...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...บเงิน, และตรวจเอกสารทางบัญชีต่างๆ ได้ - ดูแลระบบบัญชีรับ, ขาย - ติดตามการรับชำระหนี้จากลูกค้า - จัดทำภาษี ตาม ภงด.3 ,53...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  10 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3. จัดทำเอกสารสรรพากรทั้งหมด (ภาษีซื้อ-ขาย,ยื่นแบบ ภพ.30,ภงด.3 และภงด.53) 4. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobthai.com   -  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ดทำเอกสารการวางบิล Suppiler ต่่างๆ 5. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 6. อื่่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนวงศ์สว...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...จากฝ่ายจัดซื้อพร้อม Print รายการแนบ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย (ภ.พ.30) - จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย เช่น ภ.ง.ด.3 และ ...  >>

นนทบุรี

jobthai.com   -  20 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ... -จ่ายเงินสดย่อยประจำวัน -ตรวจเช็คสต็อกระหว่าง แผนกบัญชี- ขาย -พัสดุ -ตรวจเช็คสต็อคภายใน -สรุปรายงานสินค้าเคลมทั้งหมด -...  >>

ข้อมูลเพิ่มเติม
งาน: นนทบุรี

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  9 ชั่วโมงที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ุม และ ตรวจสอบรายการทรัพย์สินถาวร 2. รับผิดชอบการโอนย้าย, ขาย ทรัพย์สินถาวรให้กับหน่วยงานที่ร้องขอ 3. บันทึกรายการทรัพย...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ภงด1,3,53 ยื่นภาษี ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย สวัสดิการ สวัสดิการเพิ่มเติม : โบนัส ประกัน เบี้ยขยัน เพศ : หญิง , ชาย อายุ(ปี...  >>

กรุงเทพมหานคร

jobbkk.com   -  1 วันที่ผ่านมา  -   [ รายละเอียดงาน ]   -   [ บันทึกงาน ] [ ยกเลิกการบันทึก ] [ ดูงานของฉัน ]

 ...ือน(บาท) : 9,000 - 20,000 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ขาย/ ให้ข้อมูล ประกัน วินาศภัย ทางโทรศัพท์ หาลูกค้าใหม่ ติดต่อลูกค้า ก...  >>

A

A

A

joobleStateChecker
Feedback